внатре_банерот

Чест

Чест

Се продава пренослива единица за ултразвук - ултразвучен скенер - Производител
Eaceni е пренослив производител на ултразвучни скенери.Ние дизајнираме и произведуваме преносливи единици за ултразвук.Во исто време се продава и ултразвучен скенер.Сите во семејството на Eaceni земаат целосно учество во неговото секојдневно работење и управување за да биде подобро.Ја преземаме одговорноста заедно, но ги споделуваме и достигнувањата заедно.Ова се почесни сертификати за нас.

bm44y-djm4sssi-002

lSC-Q-2023-2610-R-20230221153000Q

сертификација (1)

Сертификација на системот за управување со интелектуална сопственост

сертификација (4)

CE сертификат

сертификација (2)

Сертификат за патент за изглед

сертификација (3)

Сертификат за регистрација на трговска марка